Przykład dostosowania obrabiarek

Rozdział na strefy zagrożenia (obsługa normalna, wymiana narzędzi, czynności konserwacji/czyszczenia, zasilanie w energię elektryczną, otoczenie itp

 

 

Audyt obrabiarki (c.d.)

Audyt urządzenia pod kątem:

- elementów sterowniczych (umieszczenie, opisanie, realizowane funkcje)
- uruchamiania/zatrzymania maszyny
- zatrzymywania awaryjnego STOP
- osłon bezpieczeństwa
- odłączania maszyn od źródeł energii
- znaków ostrzegawczych - piktogramów
- oświetlenia - ogólnego i stanowiskowego

- dostępnej dokumentacji - instrukcji bezpiecznej obsługi, instrukcji eksploatacyjnej

- zabezpieczenia przez ryzykiem pożaru, wybuchu, porażenia prądem

Inne maszyny

Audyt maszyn innych niż obrabiarki wykonuje się w taki sposób, aby ich eksploatacja gwarantowała spełnienie wymagań i zapewniała bezpieczeństwo osobom wykonującym pracę na urządzeniu

Deklaracja zgodności

Wykonanie zaleceń zawartych w audycie, kończy wystawienie deklaracji zgodności z wymaganiami minimalnymi. Użutkownik maszyny/urządzenia otrzymuje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności z powództwa cywilnego wystawcę deklaracji, w przypadku wystawienia dokumentu dla eksploatowanego urządzenia nie spełniającego wymagań.