Usługi z zakresu bezpieczeństwa technicznego maszyn

Pracodawcy i użytkownicy maszyn, posiadający odpowiedni poziom świadomości muszą zdawać sobie sprawę, z tego, jak ważnym elementem jest bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń. Stanowi ono dyscyplinę, której celem jest opracowywanie, doskonalenie i upowszechnianie środków racjonalnej (przede wszystkim) i maksymalnej ochrony ludzi wykonujących prace przy maszynach i urządzeniach. Środkiem do realizacji tego celu jest przeciwdziałanie i zapobieganie powstawaniu zagrożeniom bezpieczeństwa oraz przygotowanie systemu bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia wszelkich zagrożeń. Istotne jest również reagowanie na negatywne skutki wyzwalających się zagrożeń. Inżynieria bezpieczeństwa technicznego maszyn funkcjonjących w przemyśle i usługach musi być tak realizowana, aby ich eksploatacja minimalizowała w racjonalny, a więc zdroworozsądkowy sposób, możliwości i rozmiar ich negatywnego oddziaływania na otoczenie i pracujących przy nich ludzi.
Uwzględniając powyższe, firma PROTECTECH zajmuje się szeroko rozumianym ,,Bezpieczeństwem Technicznym Maszyn w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym”. Od 2005 r. wykonujemy audyty bezpieczeństwa technicznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, wychodząc z racjonalnej oceny ryzyka i kryteriów jego akceptowalności, a także oceny środków informowania pracowników o zagrożeniach.
Audyty oceny bezpieczeństwa technicznego przeprowadzane są w odniesieniu do maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, narzędzi itp. Audyty wykonywane są zgodnie z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596)- wdrożenie Dyrektywy 2009/104/WE. Dotyczą one maszyn wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu przed 1 maja 2004 roku (maszyn starych)  jak również nowego sprzętu roboczego nieobjętego postanowieniami dyrektywy maszynowej i innych dyrektyw nowego podejścia (dyrektyw ekonomicznych), np. prostych narzędzi ręcznych, drabin itp.